Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
admin

By

Fushat tematike të kësaj thirrjeje për projektpropozime janë: Bashkëpunimi kulturor– Forcimi i identitetit kulturor rajonal dhe dialogut ndërkulturor në Ballkanin Perëndimor, ngarritja e bashkëpunimit përmes iniciativave, aktiviteteve dhe projekteve kulturore. Edukimi dhe shkëmbimi shkencor– Promovimi i projekteve/aktiviteteve rajonale që synojnë zhvillimin e arsimit, rritja dhe shtrirja e tij, ngritja e kapaciteteve dhe lëvizshmëria, shkëmbimet rajonale...
Read More
Hapet thirrja për studentë të Fakultetit të Bujqësisë, dhe Departementit të Gjuhëve të Huaja  cikli Bachelor/ Master , për mobilitet studimesh në Universitetin e Eskisehir Osmangazi Turqi Shkembimi i studimeve parashikohet për semestrin e dytë, viti akademik 2023-2024. Studentët e interesuar janë të lutur të paraqesin kërkesën për aplikim, deri në datën 15 nëntor 2023, pranë...
Read More
Folësit do të paraqesin veçoritë kryesore të dy loteve ‘Erasmus Mundus Joint Masters’ dhe ‘Erasmus Mundus Design Measures’ dhe do të ofrojnë këshilla se si të përgatiten dhe dorëzohen propozime. Ky sesion do të zhvillohet në datën 15 nëntor 2023 nga ora 10:00 – 12:30. Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen tek linku i...
Read More
AKFAL (Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë) ka shpallur thirrjen për paraqitjen e aplikimeve për të përfituar mbështetje financiare  nga buxheti i shtetit për studentët, shtetas shqiptarë, të pranuar në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2023- 2024, për program të parë studimi, sipas kritereve të përcaktuara, sipas Vendimit Nr....
Read More
Studentet e interesuar jane te lutur te paraqesin kerkesen per aplikim, deri ne daten 2 nentor 2023, prane Sektorit te Projekteve dhe Marredhenieve me jashte, Godina e Rektoratit, Kati II, R25.  Per detajime te metejshme, ju lutemi, shkruani ne email:  easabella@unkorce.edu.al fstillo@unkorce.edu.al
Read More
Në datën 20 tetor 2023, në mjediset e Fakultetit të Ekonomisë, do të zhvillojë punimet Konferenca: Advocating for Solar Energy Self-Producers (“Ndihmojmë vetëprodhuesit e energjisë diellore”), organizuar nga Universiteti “Fan S. Noli” në bashkëpunim me organizatën “Miq të Korçës” dhe me partnerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i kësaj Konference është të informojë aktorët që operojnë në...
Read More
Sekretariatit i JRC organizon trajnimin online dy-ditor (Western Balkans scientists on evidence informed policy making in the framework of the Innovation Agenda for the Western Balkans) me interes edhe për kërkuesit pranë IAL-ve. Trajnimi zhvillohet në gjuhën angleze në datën 31 gusht dhe 1 shtator 2023. Ky trajnim organizohet në kuadrin e Agjendës së Inovacionit...
Read More
The Center for Education and Lifelong Learning e Universitetit Aristoteli të Selanikut fton të gjithë të interesuarit të bëhen pjesë e shkollës (kursit) veror me temë:  “Analiza e të dhënave të biznesit”. Programi synon të përgatisë individët për të kombinuar njohuritë, të dhënat e menaxhimit të biznesit, teknikat e menaxhimit dhe mjetet analitike bazuar në...
Read More
Ministria e Arsimit dhe Spotit shpall thirrjen për financimin e projekteve të ndërkomtarizimit të programeve të studimit për IAL-ve publike, për vitin akademik 2023. Thirrja synon: zhvillimin, përmirësimin apo rritjen e infrastrukturës akademike, didaktike dhe kërkimore të IAL-ve për tre ciklet e studimit. përshirjen e projekteve për investime kapitale të cilat kanë si qëllim zhvillimin...
Read More
1 2 3 40