Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
admin

By

Ambasada e ShBA ka hapur thirrjen për aplikim për programet Fulbright për vitin akademik 2025-2026, për këto programe: Pedagogët e interesuar për një program kërkimor në kuadër të Programit Fulbright Visiting Scholar https://al.usembassy.gov/fulbright-visiting-scholar-program-2024-2025-2/ Ish-studentët/alumni për programin Fulbright Foreign Student për studime Master https://al.usembassy.gov/fulbright-student-program-2025-2026/Ambasada e ShBA do të organizojë disa seanca informative sipas agjendës së mëposhtme:•...
Read More
Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Startup10, i cili synon të promovojë sigurinë ushqimore dhe punësimin e të rinjve në dhjetë (10) vende partnere italiane (Shqipëri, Algjeri, Bosnje-Hercegovinë, Egjipt, Etiopi, Jordani, Kenia, Liban, Tunizi dhe Ugandë), shtatë (7) kandidatët e kompanive fillestare do të rekrutohen për të marrë pjesë në programin e zhvillimit...
Read More
Në kuadër të Programit Digjital të Evropës (2021-2027) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, si institucione bashkëdrejtuese të procesit të integrimit në fushën digjitale, kanë publikuar informacion mbi thirrjet e hapura për aplikim për vitin 2024, si më poshtë: https://akshi.gov.al/thirrje-te-hapura-ne-kuader-te-digital-europe-programme/  ose, https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/Broshura-Thirrjeve-EDIH-DEP_Maj-Qershor24.pdf; Në kuadër të thirrjeve të hapura DEP,...
Read More
SUMMER SCHOOL NË UNIVERSITETIN “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI, RUMANI Universiteti “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Rumani shpall thirrjen për aplikim në Programin e Shkollës Verore, Edicioni i 7-të Jassy Summer School. Qëllimi i këtij programi është të ofroje për studentët një  përvojë mësimore akademike dhe socio-kulturore. Fushat në të cilat fokusohet programi janë listuar më poshtë:...
Read More
Western Balkan Fund shpall thirrjen për aplikim për t’u bërë pjesë e Programit të Komunitetit Akademik të Rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ky program fton të gjithë studentët e Doktoraturës dhe Doktorët e Shkencave të Ballkanit Perëndimor. Në bashkëpunim me Fondin Ndërkombëtar të Visegrad-it, Western Balkan Fund mbështet, me anë të një skeme granti, kërkimin, shkëmbimin...
Read More
Të dashur studentë! Ju rikujtojmë se vazhdon të jetë e hapur thirrja për aplikim për pjesëmarrje të studentëve në Akademinë Verore “The Balkans in the Roots of Linguistic, Literary, Historical and Ethnographic Studies” që do të organizohet në datat 7-17 maj 2024, deri më 22 prill 2024. Lutemi të aplikoni online në linkun si vijon: https://unkorce.edu.al/akademia-verore-apliko/,  Jeni të mirëpritur!
Read More
Programi “Profesorët vizitorë” Universiteti i Torinos, Itali shpall thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në eventin e organizuar “Profesorët vizitorë”. Qëllimi i këtij eventi është shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet një stafi akademik ndërkombëtar pjesëmarrës në këtë aktivitet. Fusha, në të cilat është përqëndruar axhenda e aktivitetit, janë të gjitha fushat me profil shkencor. Lista e programeve...
Read More
Shpallet thirrja për aplikime për Mobilitet mësimdhënie/trajnim në Universitetin “Aristoteli”, Selanik, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus+. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të pare të vitit akademik 2024-2025. Periudha për kryerjen e mobilitetit për mësimdhënie: 02/10/2024-20/12/2024  Periudha për kryerjen e mobilitetit për trajnim: 02/10/2024-31/01/2025 Dokumentet që nevojiten për aplikim, janë të listuara më poshtë:...
Read More
Studentët e interesuar mund të paraqiten në mjediset e Bibliotekës Shkencore, godina e Rektoratit, kati I, te specialistja e Botimeve, znj. Eftiona Bylykbashi me një vërtetim të thjeshtë studenti, si dhe me një letër motivimi, nga ora 8:00-16:00, nga dita e hënë deri në ditën e premte, deri në dt. 19 prill 2024. Si më poshtë gjeni...
Read More
Universiteti Polytech Orléans, Francë shpall thirrjen për aplikim për kryerjen e Intership-it pranë Qendrës Kombëtare të Kërkimit Shkencor (CNRS), Universiteti Polytech Orléans, Francë. Fokusi i këtij Intershipi do të jetë kryrja e hulutimeve në fushën e studimeve tekniko-shkencore dhe tematika që do të trajtohet është “Plazma dhe pikat e ujit: kërkime në ndërveprimin e plazmës...
Read More
1 2 3 42