Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
admin

By

Shpallet thirrja për aplikime për Mobilitet mësimdhënie/trajnim në Universitetin “Aristoteli”, Selanik, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus+. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të pare të vitit akademik 2024-2025. Periudha për kryerjen e mobilitetit për mësimdhënie: 02/10/2024-20/12/2024  Periudha për kryerjen e mobilitetit për trajnim: 02/10/2024-31/01/2025 Dokumentet që nevojiten për aplikim, janë të listuara më poshtë:...
Read More
Studentët e interesuar mund të paraqiten në mjediset e Bibliotekës Shkencore, godina e Rektoratit, kati I, te specialistja e Botimeve, znj. Eftiona Bylykbashi me një vërtetim të thjeshtë studenti, si dhe me një letër motivimi, nga ora 8:00-16:00, nga dita e hënë deri në ditën e premte, deri në dt. 19 prill 2024. Si më poshtë gjeni...
Read More
Universiteti Polytech Orléans, Francë shpall thirrjen për aplikim për kryerjen e Intership-it pranë Qendrës Kombëtare të Kërkimit Shkencor (CNRS), Universiteti Polytech Orléans, Francë. Fokusi i këtij Intershipi do të jetë kryrja e hulutimeve në fushën e studimeve tekniko-shkencore dhe tematika që do të trajtohet është “Plazma dhe pikat e ujit: kërkime në ndërveprimin e plazmës...
Read More
SKEMA E MOBILITETIT NË BALLKANIN PERËNDIMOR: PROGRAM PILOT Shpallet thirrja për aplikime për Mobilitet/Kërkim Shkencor në vendet e Ballkanit në kuadër të projektit POLICY ANSWERS. Qëllimi i kësaj skeme është të rrisë bashkëpunimin rajonal dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike në një treg të përbashkët rajonal, elasticitetin shoqëror dhe konvergjencën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian....
Read More
Shpallet thirrja për aplikime për mobilitete për studime në Universitetin “Aristoteli”, Selanik. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2024-2025. Dokumentet që kërkohen për të aplikuar janë të listuara më poshtë: Foto (version dixhital) Marrëveshja për Studime (në anglisht) e nënshkruar vetëm nga Universiteti juaj; CV (në gjuhën angleze) Listë notash...
Read More
Akademia e Shkencave të zbatuara, Beograd, Serbi shpall thirrjen për aplikime për mobilitete mësimdhënie/trajnimi në kuadër të programit Erasmus+ KA171. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të dytë, viti akademik 2023-2024. Dokumentet që nevoijten për aplikim janë të renditura më poshtë: Formulari i aplikimit Erasmus+ https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-1-Erasmus_Staff_Application_Form-INCOMING-2.docx CV (Europass) Vërtetim pune nga Universiteti dhe aprovim për...
Read More
Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Startup10, i cili synon të promovojë sigurinë ushqimore dhe punësimin e të rinjve në dhjetë (10) vende partnere italiane (Shqipëri, Algjeri, Bosnje-Hercegovinë, Egjipt, Etiopi, Jordani, Kenia, Liban, Tunizi dhe Ugandë), shtatë (7) kandidatët e kompanive fillestare do të rekrutohen për të marrë pjesë në programin e zhvillimit...
Read More
UP University is an alliance of 10 universities and universities of applied sciences strategically positioned in mid-sized, non-capital cities across the four corners of Europe and deeply embedded in their regional ecosystems. We are united by a shared mission to foster Responsible Living for the Next Generations. Artevelde University of Applied Sciences – Belgium FH...
Read More
Brochure_mountain_science_enShkarkoje Ambasada Franceze ofron bursë për studentët duke mundësuar pjesëmarrjen në Shkollën  Verore dhe duke ofruar kështu një mundësi unike për qëndrim në Francë gjatë sezonit të verës. Nëpërmjet këtij programi kandidati do të ketë mundësi të zgjerojë njohuritë e tij në marrjën e iniciativave në fushën e tij të studimit dhe të zhvillojë aftësitë...
Read More
1 2 3 4 43