Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për aplikim për Mobilitet/Kërkim shkencor

SKEMA E MOBILITETIT NË BALLKANIN PERËNDIMOR: PROGRAM PILOT

Shpallet thirrja për aplikime për Mobilitet/Kërkim Shkencor në vendet e Ballkanit në kuadër të projektit POLICY ANSWERS. Qëllimi i kësaj skeme është të rrisë bashkëpunimin rajonal dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike në një treg të përbashkët rajonal, elasticitetin shoqëror dhe konvergjencën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian.  

Projekti, brenda kësaj skeme, duhet të përmbushë secilin nga këto tre kritere:

  • Mobilitet në BP (dy javë – dy muaj)
  • Infrastrukturë kërkimore
  • Kërkim Shkencor

Fushat në të cilat duhet të kryhet Mobiliteti/Kërkimi Shkencor:

  • Shkenca Socila dhe Humane
  • Kërkime të bazuara në Arte

Dokumentet paraprake që kërkohen për aplikim janë të listuara më poshtë:

  • CV (Europass)
  • Pasaportë

Granti që ofrohet për projektet fituese: EUR 5000

Afati i aplikimit: 31 maj 2024

Për më tepër informacione, lutemi, të drejtoheni pranë zyrës së Projekteve dhe Kërkimit Shkencor ose të kontaktoni nëpërmjet email-it: easabella@unkorce.edu.al

Gjithashtu, ju mund te vizitoni edhe linkun:

Leave a Reply