Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

GRUPI I EKSPERTËVE TË “RESEARCH EXPERTISE” NGA DIASPORA AKADEMIKE, READ ZHVILLOI NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” DISA TAKIME ME DREJTUES TË INSTITUCIONIT NË LIDHJE  ME DRAFTRAPORTIN E HARTUAR PREJ EKSPERTËVE NË VIJIM TË PROJEKTIT TË KËRKUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT, PËR VLERËSIMIN DHE ZHVILLIMIN E UNIKO

Në datat 8-9 prill 2024 grupi i ekspertëve të “Research Expertise” nga Diaspora Akademike, READ: phd.Dritan Agalliu nga Universiteti Columbia; prof. as. dr. Mirjeta Beqiri nga Universiteti Gonzaga dhe ekspertja e statistikave, phd. Lantona Sado të shoqëruar nga përfaqësuesit e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, AADF, znj. Jonida Lamaj, administratore e programit për Arsimin dhe Lidershipin dhe z. Enrik Keco, koordinator i programit READ ishin në Universitetin “Fan S. Noli”, ku zhvilluan disa takime me drejtues të Fakulteteve në vijim të projektit të kërkuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, financuar dhe zhvilluar nga AADF për vlerësimin dhe zhvillimin e Universitetit “Fan S. Noli”.

Në këto takime u diskutua mbi draftraportin e hartuar prej ekspertëve, duke i krijuar mundësinë edhe Universitetit për të dhënë mendime e sugjerime në lidhje me gjetjet e këtij draftraporti.

Takimet e para u zhvilluan me drejtues të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë dhe të Fakultetit të Ekonomisë, ndërsa në ditën e dytë, grupi i ekspertëve takoi drejtues të Fakultetit të Shkencave Natyore dhe Shkencave Humane dhe të Fakultetit të Bujqësisë.

Grupi i ekspertëve zhvilloi një takim edhe me autoritetet drejtuese të Universitetit “Fan S. Noli”.  

Leave a Reply