Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Gusht 2023

Month

AKKSHI-  Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 2023 Drejtues i projektit: Prof. as. dr. Benita Stavre Departamenti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Kohëzgjatja e projektit: 8 muaj Përshkrimi i projektit: Projekti ka për qëllim që të identifikojë formatet e mundshme të mësimdhënies së integruar të gramatikës së gjuhës angleze si gjuhë...
Read More
AKKSHI-  Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 2023 Drejtues i projektit: Dr. Zhinzela Qyli Departamenti i Infermierisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane Kohëzgjatja e projektit: 9 muaj Përshkrimi i projektit: Ky projekt ka lidhje me strategjitë  në fushën e Shëndetit Publik dhe ka për qëllim vlerësimin e situatës mbi shkallën e infeksionit të...
Read More
AKKSHI-  Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 2023 Drejtues i projektit: Dr. Dorjan Marku Departamenti i Agrobiznesit, Fakulteti i Bujqësisë Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj Përshkrimi i projektit: Qëllimi i projektit kërkimor është të identifikojë faktorët kryesorë që ndikojnë në zbatimin e “ekonomisë rrethore” në fermat blegtorale në Shqipëri, të ofrojë njouhri të reja mbi fermerët,...
Read More
AKKSHI-  Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 2023 Drejtues të projektit: Prof. as. dr Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi Departamenti i Gjuhë-Letërsisë, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj Përshkrimi i projektit: Projekti “Themeluesit e komedisë shqipe, studimi dhe ribotimi i veprave të tyre letrare të pajisura me aparat kritik”, ka për...
Read More
AKKSHI-Thirrje për Aplikim për Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit për Vitin 2023-2024 (Projektet Vijnë si Propozime të Universitetit me Biznesin) Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Gjergji Mero Fakulteti i Bujqësisë Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj Përshkrimi i projektit: Qellimi i këtij projekti eshte zbatimi i nje teknologji moderne e standardizuar ne fushën e prodhimit dhe marketimit te...
Read More
Në datën 30 gusht 2023 prof. Genci Çapi pedagog i robotikës dhe inteligjencës artificiale në  Hosei University, Tokyo, Japoni vizitoi Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Universiteti “Fan S. Noli”. Ai u prit në takim nga dekania, prof. as. dr. Sonela Stillo, përgjegjësi i departamentit të Informatikës, prof. as. dr. Rafail Prodani, si dhe...
Read More
Në datën 29 gusht edhe në Universitetin “Fan S. Noli” filloi regjistrimi i aplikantëve fitues në 32 programet e studimit Bachelor dhe programet profesionale 2-vjeçare. Pranë Qendrës së Informimit, ku po kryehet ky proces, aplikantët regjistrohen duke dorëzuar edhe këto dokumente: Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore dhe të listës së notave. Për...
Read More
Në datën 21 gusht 2023, prefekti i Qarkut Korçë, z. Nertil Jole organizoi takimin e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore në qytetin e Pogradecit. Universiteti “Fan S. Noli” u përfaqësua në këtë takim me zëvendësrektorin për mësimin, dr. Arto Adili, ndërsa të pranishëm ishin gjithashtu edhe drejtori i Administratës Rajonale të Zonave...
Read More
Në datat 6 – 13 gusht 2023 u zhvillua në Universitetin Aegean, Chios, Greqi Konferenca e 12-të Ndërkombëtare dhe Shkolla Verore e ASECU YOUTH, shoqata e të rinjve të universiteteve anëtare të ASECU-t, ku morën pjesë edhe studentë e pedagogë të Universitetit “Fan S. Noli”. Tema kësaj konferencë ishte “Common Good in a World of...
Read More