Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

STUDENTË DHE PEDAGOGË TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” MORËN PJESË NË KONFERENCËN XII NDËRKOMBËTARE DHE NË SHKOLLËN VERORE “ASECU YOUTH” TË ORGANIZUAR NË UNIVERSITETIN AEGEAN, CHIOS, GREQI

Në datat 6 – 13 gusht 2023 u zhvillua në Universitetin Aegean, Chios, Greqi Konferenca e 12-të Ndërkombëtare dhe Shkolla Verore e ASECU YOUTH, shoqata e të rinjve të universiteteve anëtare të ASECU-t, ku morën pjesë edhe studentë e pedagogë të Universitetit “Fan S. Noli”.

Tema kësaj konferencë ishte “Common Good in a World of Increasing Asymmetries and Global Challenges” (“E mira e përbashkët në një botë me asimetri në rritje dhe sfida globale”).

Pjesëmarrës në këtë veprimtari ishin profesorë dhe studentë të universiteteve nga Kina, Armenia, Polonia, Greqia, Serbia, Maqedonia e Veriut, Turqia, Rumania, Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia, Italia dhe Shqipëria.

Universiteti “Fan S. Noli” mori pjesë me 10 studentë të programit “ Financë – Kontabilitet”: Aldo Ceko , Dhoksiana Mizaku, Elton Cenolli, Eranja Talka, Erika Dajko, Erjol Latollari, Fiorentina Matollari, Kelsja Zere, Xhimi Malkollari dhe Xhesilda Benga, ndërsa ndër pedagogët referues në shkollën verore nga Universiteti ynë ishin dr. Aida Mosko dhe dr. Sorina Koti.

Studentët pjesëmarrës prezantuan punimet e tyre individuale dhe në grup.

Në përfundim të konferencës ndër 53 punimet e studentëve, punimi me temë “Determinants of inflation, Ëestern Balkan countries – A panel data approach” i studentëve Erjol Latollari, Xhimi Malkollari dhe Xhesilda Benga ishte një nga pesë punimet e nominuara për çmimin “Tsekouras për ekonomistët e rinj”.

Punimet e nominuara do të prezantohen në Konferencën e 20-të Ndërkombëtare të ASECU-t dhe në përfundim të saj do të shpallet fituesi. Urojmë që studentët tanë të jenë fitues të këtij çmimi dhe të grantit përkatës që jepet për punimin fitues.

Ndërkohë, krahas pjesës akademike në programin e shkollës verore u zhvilluan edhe veprimtari sociale, kulturore dhe sportive, të cilat u organizuan gjatë tre mbërëmjeve pas përfundimit të leksioneve të pedagogëve dhe prezantimeve të punimeve nga studentët.

Veprimtari të tilla u krijojnë mundësi të rinjve të vendeve të ndryshme të njihen me njeri-tjetrin, duke prezantuar dhe vendet nga vijnë dhe të bashkëpunojnë në të ardhmen në punë kërkimore në fushat me interes të përbashkët.

Leave a Reply