Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2020

Month

Në datën 29 shtator 2020, rektori i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, prof. dr. Dhimitri Bello dhe rektori i Universitetit “Haxhi Zeka” të Pejës, prof. dr. Fadil Millaku nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mes dy institucioneve.  Gjatë takimit, ku morën pjesë autoritete drejtuese të të dy universiteteve, u fol për rëndësinë që ka ky bashkëpunim, i...
Read More
Në datën 25 shtator 2020, në mjediset e amfiteatrit të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua një takim me qëllim prezantimin e projektit “CleanScore” për stafin akademik të departamentit të gjuhëve të huaja. Pjesëmarrës në takim ishin pedagogët dhe përgjegjësja e departamentit, dr. Daniela Stoica, si dhe koordinatorja e projektit, znj. Holta Bimbli, e...
Read More
Në datën 25 shtator 2020, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë në bashkëpunim me klubin e shkrimtarëve “Bota e re” në Korçë zhvilluan një veprimtari letrare rreth krijimtarisë së klubit të shkrimtarëve “Jehona e Kardakut” të Kumanovës, Maqedoni. Të pranishmit në këtë takim, drejtues të UNIKO dhe FEF, pedagogë, studentë, krijues e dashamirës të artit e...
Read More
Në datën 18 shtator 2020, zëvendësrektorja për kërkimin dhe shkencën, dr. Benita Stavre dhe koordinatorja e projekteve pranë organizatës “Dorcas Aid International Albania”, znj. Viola Bogdani zhvilluan një takim në mjediset e kësaj organizate. Të pranishëm në takim ishim edhe specialistja e Qendrës së Inovacionit znj. Erjona Asabella dhe specialisti i Qendrës së Karrierës dhe...
Read More
Në datën 15 shtator 2020 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua raundi i dytë i zgjedhjeve. Në këtë raund u votua për autoritetin drejtues Dekan i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, si dhe për autoritetet drejtuese: Përgjegjës i Njësisë Bazë, Departameti i Biologji-Kimisë, Departamenti i Infermierisë dhe Departamenti i Gjuhëve të Huaja,...
Read More
“State University of New York” ofron mundësinë e zhvillimi të programeve verore/ dimërore në New York. Kjo mundësi është e hapur për të gjithë studentët të cilët studiojnë në programet e fushës ekonomike. Programet verore/dimërore janë projektuar për t’u zhvilluar gjatë pushimeve shkollore. Programet tri-javore, të cilat zhvillohen pranë SUNY, do të mbahen në janar...
Read More
Në datën 11 shtator 2020, rektori i UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello, zëvendësrektorja për kërkimin dhe shkencën, dr. Benita Stavre dhe koordinatori i projekteve Erasmus+ në UNIKO, z. Ardian Çërava zhvilluan në mjediset e Rektoratit një takim me koordinatorin kryesor të programit Erasmus + në Universitetin “St. Cyril & St. Methodius” të Veliko Tarnovos, Bullgari,...
Read More
Në datën 8 shtator 2020, rektori i UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello dhe presidenti i Bordit të Organizatës “Miqtë e Korçës”, z. Gjergji Gjinko, nënshkruan një memorandum bashkëpunimi me qëllim zhvillimin e një programi me interes të përbashkët për një turizëm të qëndrueshëm në rajon, si dhe për organizimin e një sërë veprimtarish të përbashkëta,...
Read More
Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.4, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Korçë) Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Natyrore”. Niveli minimal i diplomës...
Read More
Në datën 4 shtator 2020 në Universitetin “Fan S. Noli’ të Korçës u krye dezinfektimi dhe higjenizimi i të gjitha mjediseve të brendshme dhe të jashtme të institucionit, në kuadër të masave të marra për situatën e krijuar nga COVID-19, bazuar në udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit...
Read More
1 2