Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR PËR VEND TË LIRË PUNE, DREJTORIA E PËRGJITHSHME TË METROLOGJISË

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.4, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Korçë)

Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Natyrore”.

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 18/9/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=2522

Leave a Reply