Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2016

Month

Shkolla KDI për “Politikat dhe Menaxhimin Publik” në Korenë e Jugut, (KDI School of Public Policy and Managment), për vitin akademik 2017-2018, ofron bursa studimi pasuniversitare për zyrtarë/nëpunës të administratës publike në programet e studimit Master/ Doktoraturë në fushat e mëposhtme: – Master/ Phd për Politikat Publike; – Master/ PhD për Politikat e Zhvillimit; –...
Read More
Dear students, Faculty of Slavic Studies is pleased to invite you to the Second International Philological Forum for BA, MA, and PhD students which will be held from 17 to 20 November 2016 in the central building of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. The deadline for submitting the abstracts is 15 October 2016. The areas...
Read More
Ministry of Foreign Affairs is looking to recruit interns for the period October 15, 2016 – January 30, 2017 for giving to the students the opportunity to know better the work conducted by the institution and to give their contribution through their skills. In order to apply please download the application form in the link...
Read More
++ DAAD Scholarship Programs ++ Are you interested for a scholarship in Germany? The database on the scholarships of DAAD presents all the most required scholarships programs and it informs about the procedures of application, deadlines etc. Just click the link given below; select the country of origin, the other criteria required and this information...
Read More
++ DAAD Programet e bursave ++ Interesoheni për një bursë në Gjermani? Baza e të dhënave mbi bursat e DAAD-së ofron një pasqyrë të gjithë programeve më të kërkuara të bursave si dhe ju informon mbi procedurat e aplikimit, afatet etj. Mjafton të klikoni në linkun e mëposhtm; të përzgjidhni vendin e origjinës, kriteret e...
Read More
Të dashur studentë Fakulteti i Studimeve Sllave ,ka kënaqësinë të ju ftojë në Forumin e Dytë Ndërkombëtar Filologjik, për BA, MA, dhe studentët e doktoratës e cila do të mbahet nga 17 deri më 20 nëntor 2016 në ndërtesën qendrore të Universitetit të Sofjes “St. Kliment Ohridski “. Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve...
Read More
Ministria e Punëve të Jashtme kërkon të rekrutojë praktikantë për periudhën 15 tetor 2016- 30 janar 2017, për ti dhënë mundësinë të rinjve të njohin më nga afër punën e institucionit dhe të kontribojnë me aftësitë e tyre.  Për të aplikuar, shkarkoni formularin e aplikimit në linkun e mëposhtëm dhe dërgojeni të plotësuar tek interns@mfa.gov.al...
Read More
Konrad Adenauer Foundation has opened the applications concerning the Sur-Place scholarships which aim to support the candidates for Master studies, especially those who are interested in politics and to show a social commitment. Its purpose is to identify the talented persons and to support them in order to be prepared to take responsibilities in the field of...
Read More
1 2