Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Ministria e Punëve të Jashtme kërkon të rekrutojë praktikantë 15.10.2016 deri 30.01.2017

Ministria e Punëve të Jashtme kërkon të rekrutojë praktikantë për periudhën 15 tetor 2016- 30 janar 2017, për ti dhënë mundësinë të rinjve të njohin më nga afër punën e institucionit dhe të kontribojnë me aftësitë e tyre. 
Për të aplikuar, shkarkoni formularin e aplikimit në linkun e mëposhtëm dhe dërgojeni të plotësuar tek interns@mfa.gov.al brenda datës 30 shtator 2016. 
Praktika pranë MPJ-së është pa pagesë. MPJ ofron të ndihmojë praktikantët me dokumentet e nevojshme që vërtetojnë periudhën e praktikës, detyrat e ngarkuara, si dhe një vlerësim në fund të praktikës.
http://www.punetejashtme.gov.al/…/mundesi-per-te-bere-prakt…

Leave a Reply