Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2016

Month

Fondacioni Konrad Adenauer hap aplikimet për bursat Sur-Place, të cilat synojnë të mbështesin kandidatët për studimet Master, veçanërisht ata që tregojnë interes për politiken dhe të dëshmojnë angazhim social. Qëllimi është identifikimi i personave të talentuar dhe mbështetja e tyre për tu përgatitur në marrjen përsipër të përgjegjësive në fushat e politikës, të shkencës, medias,...
Read More
Të nderuar studentë janë hapur thirrjet për aplikim të sezonit 2017/2018 të programit të bursave “Chevening”, i cili është një program prestigjioz bursash që i mundeson studentëve shqiptarë të ndjekin studimet master në çdo universitet të Mbreterisë së Bashkuar. Bursa mbulon tarifat e shkollimit, shpenzimet e jetesës, financon udhëtimin Shqipëri-Mbretëri e Bashkuar (vajtje-ardhje) si edhe...
Read More
Dear students, the scholarship program “Chevening” has opened its applications for the season 2017/2018. It is a prestigious scholarship program which gives to the Albanian students the opportunity to attend Master studies in any university of United Kingdom.   The scholarship covers the tuition fees, living expenses and finances the travel cost Albania-United Kingdom (round-trip) as well as a quota for preparing...
Read More
1 2