Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Bursa per studime pasuniversitare ne Korene e Jugut per vitin akademik 2017/2018

Shkolla KDI për “Politikat dhe Menaxhimin Publik” në Korenë e Jugut, (KDI School of Public Policy and Managment), për vitin akademik 2017-2018, ofron bursa studimi pasuniversitare për zyrtarë/nëpunës të administratës publike në programet e studimit Master/ Doktoraturë në fushat e mëposhtme:
– Master/ Phd për Politikat Publike;
– Master/ PhD për Politikat e Zhvillimit;
– Master për Menaxhimin Publik
Kandidatët pasuniversitare që dëshirojnë te ndjekin këto studime duhet të kenë kualifikimin e domosdoshëm. Ata duhet të kenë përfunduar studimet në programe bachelor ose master pranë universiteteve ose shkollave të larta në Republikën e Shqipërisë ose jashtë vendit. Kandidatët, gjithashtu, duhet t’i nënshtrohen testimit ndërkombëtar: TOEFL, IELTS, ose TOEIC, duke qene se kurset zhvillohen në gjuhën angleze.
Për një informacion më të detajuar për kushtet e aplikimit, referojuni adresave në vijim:
Admissions Office
KDI School of Public Policy and Management
263 Namsejong-ro, Sejong, 30149, Republic of Korea
Phone: (Int’l) 82-44-550-1281 or 1220 ; (Korean) 82-44-550-1263 or 1220
E-mail: internationaladmissions@kdis.ac.kr
Website: http://admissions.kdischool.ac.kr
Afati i fundit për aplikim është data 25 Tetor 2016.

Leave a Reply