Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shkurt 2020

Month

Nga data 11-14 shkurt 2020, në Universitetin “Kadri Zeka” të Gjilanit (UKZ) u zhvillua takimi i parë në kuadër të projektit “Zhvillimi i cilësisë në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe menaxhimin e projekteve” (QUADIC), i cili koordinohet nga ky universitet dhe mbështetet nga BE në kuadër të programit Erasmus +. Në takim morën pjesë përfaqësues të 18...
Read More