Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
17 Prill, 2024

Day

Të dashur studentë! Ju rikujtojmë se vazhdon të jetë e hapur thirrja për aplikim për pjesëmarrje të studentëve në Akademinë Verore “The Balkans in the Roots of Linguistic, Literary, Historical and Ethnographic Studies” që do të organizohet në datat 7-17 maj 2024, deri më 22 prill 2024. Lutemi të aplikoni online në linkun si vijon: https://unkorce.edu.al/akademia-verore-apliko/,  Jeni të mirëpritur!
Read More
Programi “Profesorët vizitorë” Universiteti i Torinos, Itali shpall thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në eventin e organizuar “Profesorët vizitorë”. Qëllimi i këtij eventi është shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet një stafi akademik ndërkombëtar pjesëmarrës në këtë aktivitet. Fusha, në të cilat është përqëndruar axhenda e aktivitetit, janë të gjitha fushat me profil shkencor. Lista e programeve...
Read More
Në datën 17 prill 2024 zëvendëspresidenti i EUSA, z. Joerg Foerster, lektor në Universitetin e Hamburgut vizitoi Universitetin “Fan S. Noli”, ku u takua me stafin dhe studentët. Gjatë bisedës mes tyre u fol për angazhimin e studentëve shqiptarë në Lojërat Botërore Universitare të FISU 2025, si dhe për mundësinë e organizimit të Kampionatit Evropian...
Read More
Shpallet thirrja për aplikime për Mobilitet mësimdhënie/trajnim në Universitetin “Aristoteli”, Selanik, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus+. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të pare të vitit akademik 2024-2025. Periudha për kryerjen e mobilitetit për mësimdhënie: 02/10/2024-20/12/2024  Periudha për kryerjen e mobilitetit për trajnim: 02/10/2024-31/01/2025 Dokumentet që nevojiten për aplikim, janë të listuara më poshtë:...
Read More