Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për aplikim në Universitetin i Torinos, Itali

Programi “Profesorët vizitorë”

Universiteti i Torinos, Itali shpall thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në eventin e organizuar “Profesorët vizitorë”. Qëllimi i këtij eventi është shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet një stafi akademik ndërkombëtar pjesëmarrës në këtë aktivitet.

Fusha, në të cilat është përqëndruar axhenda e aktivitetit, janë të gjitha fushat me profil shkencor.

Lista e programeve të studimit/lëndëve: https://en.unito.it/international-relations/teachers-and-researchers-mobility/visiting-professors/list-courses

Formulari i aplikimit: https://pica.cineca.it/unito/visiting-professor-vp24-25/

Afati i aplikmit: 1 maj 2024

Aplikimi mund të kryhet online nëpërmjet linkut https://en.unito.it/call-visiting-professors ose ju mund të drejtoheni pranë Zyrës së Projekteve dhe Kërkimit për më tepër informacion, si dhe të kontaktoni nëpërmjet email-it: easabella@unkorce.edu.al

Leave a Reply