Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje të studentëve në Akademinë Verore “The Balkans in the Roots of Linguistic, Literary, Historical and Ethnographic Studies”

Të dashur studentë!

Ju rikujtojmë se vazhdon të jetë e hapur thirrja për aplikim për pjesëmarrje të studentëve në Akademinë Verore “The Balkans in the Roots of Linguistic, Literary, Historical and Ethnographic Studies” që do të organizohet në datat 7-17 maj 2024, deri më 22 prill 2024.

Lutemi të aplikoni online në linkun si vijon: https://unkorce.edu.al/akademia-verore-apliko/

Jeni të mirëpritur!

Leave a Reply