Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Korrik 2020

Month

Vasil Ciko, student i Fakultetit të Ekonomisë, përfundoi me vlerësimin “Ekselent” semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020 në Universitetin e Varnës, Bullgari. Vasili, i cili studion në programin “Financë-Kontabilitet” të Universitetit “Fan S. Noli”, fitoi të drejtën për të studiuar një semestër në Bullgari në kuadër të programit Erasmus +. Ai u shpreh se...
Read More
Në datën 30 korrik 2020, stafi akademik dhe studentët e Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës votuan për të zgjedhur organet dhe autoritetet drejtuese të institucionit. Sipas kryetarit të Komisionit Institucional Zgjedhor (KIZ), dr. Adrian Maho, procesi zgjedhor u zhvillua normalisht dhe me një pjesëmarrje të lartë të stafit dhe studentëve në të katërta qendrat...
Read More
Bashkia PUSTEC shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategoritë ekzekutive, për pozicionet: Specialist mjedisi, Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit, kategoria: IV-A Specialist arkitekt, kategoria: IV-A Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 10 gusht 2020 Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave do të kryhet...
Read More
Qëllimi i kursit është të kuptuarit e potencialit dhe mundësive të shkëmbimit mes të rinjve si një mjet për të mësuarit joformal. Koncepti i trajnimit është zhvilluar si një mjet për mbështetje sistematike për ata cilët punojnë me të rinj nga vendet e Programit Erasmus + dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor. Ky kurs online trajnimi...
Read More
Janë hapur aplikimet për programin e vullnetarëve të UN. Programi i Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara (UNV) kontribuon në paqen dhe rritjen e zhvillimit përmes vullnetarizmit në të gjithë botën. Kjo është një nga mundësitë më të shkëlqyera për t’u njohur me praktikën e Kombeve të Bashkuara. Programi i Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara mbulon...
Read More
Në datën 20 korrik 2020, Këshilli Studentor i UNIKO zhvilloi, në mjediset e Rektoratit, një takim me kandidatët për autoritetet drejtuese të Universitetit. Në fjalën e hapjes, kryetari i KS, Kodhel Zere, falënderoi kandidatët për pjesëmarrjen në takim, duke i ftuar të diskutonin me studentët platformat e tyre për zhvillimin e Fakulteteve dhe Universitetit “Fan...
Read More
Në datën 9 korrik 2020, në mjediset e Senatit Akademik të UNIKO u zhvillua një takim lidhur me ecurinë e procesit të akreditimit të programeve të studimit. Rektori, prof. dr. Ali Jashari, pas prezantimit të programit të ndryshuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), kërkoi nga përgjegjësit e departamenteve të...
Read More
Në datën 8 korrik 2020, në mjediset e Bibliotekës Shkencore të UNIKO u zhvillua një trajnim me stafin administrativ dhe ndihmësakademik për përdorimin e aplikacioneve të paketës “Office 365 for Education”, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint etj. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja e stafit dhe studentëve të Universitetit “Fan S. Noli” me paketën...
Read More