Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN E VULLNETARËVE TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNV)

Janë hapur aplikimet për programin e vullnetarëve të UN. Programi i Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara (UNV) kontribuon në paqen dhe rritjen e zhvillimit përmes vullnetarizmit në të gjithë botën. Kjo është një nga mundësitë më të shkëlqyera për t’u njohur me praktikën e Kombeve të Bashkuara.

Programi i Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara mbulon të gjitha shpenzimet e pjesëmarrësve.

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë studentë aktuale ose të diplomuar, deri në moshën 25 vjeç për të punuar në programin e UNV si vullnetarë.

Kohëzgjatja e Programit të Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara është 3 deri në 12 muaj varësisht nga situata COVID-19.

Për më shumë informacion mbi detajet e programit klikoni:

https://opportunitiespedia.com/un-volunteers-program-2021-join-united-nations-fully-funded/?fbclid=IwAR3b3UkoKIiTvNagWe1Mza_4VBy3dL0-NNIW1q8ZajApOpR1ckv7rzH4wRY

Leave a Reply