Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË “YOUTH EXCHANGE ONLINE COURSE”

Qëllimi i kursit është të kuptuarit e potencialit dhe mundësive të shkëmbimit mes të rinjve si një mjet për të mësuarit joformal. Koncepti i trajnimit është zhvilluar si një mjet për mbështetje sistematike për ata cilët punojnë me të rinj nga vendet e Programit Erasmus + dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor.

Ky kurs online trajnimi synon të aktivizojë 20 të rinj nga vendet e Programit Erasmus+ dhe Ballkanit Perëndimor.

Gjuha e projektit: Anglisht

Periudha e kursit: 6 tetor deri në 1 dhjetor 2020

Vendndodhja: online/ Slloveni

Afati i fundit për aplikim: 28 gusht 2020

Për më shumë informacion lidhur me qëllimet, detyrat dhe detajet e tjera klikoni:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cherry-on-the-cake-youth-exchange-in-the-context-of-a-long-term-work-with-groups-of-young-people.8798/

Leave a Reply