Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Trajnim per projektet

Category

Si pjesë e nismës U2SID, projekti për ngritjen e kapaciteteve Erasmus+ i fokusuar në nxitjen e transformimit dixhital dhe të barabartë në zonën e Ballkanit Perëndimor, në Universitetin “Fan S. Noli” në datat 4-5 prill 2024 u zhvillua një workshop dy-ditor me studentë të programeve të ndryshme të studimit. Qëllimi i workshop-it ishte përmbushja e...
Read More
Në datat 13-17 shtator 2021, në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua një workshop me fokus kompetencat në mësimdhënie, në kuadër të projektit “Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences” TeComp (Forcimi i Kompetencave të mësimdhënies në Shkencat Natyrore dhe Matematikore në Arsimin e Lartë”). Grupi i pedagogëve pjesëmarrës nga universitete...
Read More
Në datën 23 nëntor 2021, në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë u zhvillua një tryezë e rrumbullakët me temë “Implementimi i programit mësimor DUAL (mësim & praktikë profesionale) në “Menaxhim Agrobiznesi”, i cili aplikohet për herë të parë sipas modelit evropian. Në fjalën e hapjes dekani i FB, prof. as. dr. Gjergji Mero theksoi se...
Read More
Në datën 14 tetor 2021, në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua një takim me stafin e departamentit të Gjuhëve të Huaja, qëllimi i të cilit ishte prezantimi i draft-strukturave të VCL-së në këtë Departament me qëllim mbledhjen e sugjerimeve në lidhje me përmirësime të mundshme në syllabuset e tyre. Zëvendësrektorja për...
Read More
Në datat 27-29 shtator 2020, UNIKO zhvilloi tryezën e rrumbullakët me temë: “Gjendja e ndërkombëtarizimit dhe menaxhimit të projekteve në Shqipëri dhe Kosovë” në kuadër të projektit QUADIC (Rritja e cilësisë dhe bashkëpunimi ndërkombëtar në menaxhimin e projekteve). Në këtë tryezë, ku morën pjesë autoritete drejtuese të 14 universiteteve pjesëmarrëse nga Shqipëria dhe Kosova, fjalën...
Read More