Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

THIRRJE PËR APLIKIM NË   STARTUP-E LOKALE QË OPERONI NË EKONOMINË BLU DHE TË GJELBËR

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Startup10, i cili synon të promovojë sigurinë ushqimore dhe punësimin e të rinjve në dhjetë (10) vende partnere italiane (Shqipëri, Algjeri, Bosnje-Hercegovinë, Egjipt, Etiopi, Jordani, Kenia, Liban, Tunizi dhe Ugandë), shtatë (7) kandidatët e kompanive fillestare do të rekrutohen për të marrë pjesë në programin e zhvillimit të kompanive lokale startup që operojnë në sektorët e ekonomisë të gjelbër dhe blu, me fokus proceset e dixhitalizimit.

Programi koordinohet dhe mbështetet nga Ekspertët Ndërkombëtarë të CIHEAM Bari.

Fituesi do të ketë mundësinë të përfitojë një periudhë  3-mujore me kompani italiane dhe mbështetje financiare deri në 5,000,00 € që do të përdoren në formën e mjeteve mbështetëse, trajnimit, shërbimeve dhe pajisjeve etj.

Formulari i aplikimit STARTUP10 është i disponueshëm në linkun: (https://www.startup10medafrica.com/call-for-startups/) 

Afati i fundit për aplikim: 30 April 2024

Për më shumë informacion në lidhje me thirrjen ju lutem drejtohuni te Sektori i Projekteve dhe Kërkimit, Godina e Rektoratit, Kati i  II,  ose mund të shkruani email tek adresat:

aminga@unkorce.edu.al

dmarku@unkorce.edu.al

fstillo@unkorce.edu.al

rgrabocka@unkorce.edu.al

Leave a Reply