Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
22 Korrik, 2020

Day

Qëllimi i kursit është të kuptuarit e potencialit dhe mundësive të shkëmbimit mes të rinjve si një mjet për të mësuarit joformal. Koncepti i trajnimit është zhvilluar si një mjet për mbështetje sistematike për ata cilët punojnë me të rinj nga vendet e Programit Erasmus + dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor. Ky kurs online trajnimi...
Read More
Janë hapur aplikimet për programin e vullnetarëve të UN. Programi i Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara (UNV) kontribuon në paqen dhe rritjen e zhvillimit përmes vullnetarizmit në të gjithë botën. Kjo është një nga mundësitë më të shkëlqyera për t’u njohur me praktikën e Kombeve të Bashkuara. Programi i Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara mbulon...
Read More