Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
27 Mars, 2024

Day

E+ Programme: Student Host Institution: Daugavpils University, Latvia Period: February 2024 – June 2024 Academic year: 2023-2024 My experience as an Erasmus+ student My name is Kristi Gjoni, 26 years old, I am studying Biology-Chemistry, Master degree at  “Fan S. Noli” University of Korça, Albania and now I am attending studies at the University of...
Read More
E+ Programme: Student Host Institution: Daugavpils University, Latvia Period: February 2024 – June 2024 Academic year: 2023-2024 The story of my experience as an Erasmus+ student in Latvia My name is Jorgji Mançi and I am studying Biology-Chemistry in the second year of master’s degree at “Fan S. Noli” University, Albania. This semester, I have...
Read More
Akademia e Shkencave të zbatuara, Beograd, Serbi shpall thirrjen për aplikime për mobilitete mësimdhënie/trajnimi në kuadër të programit Erasmus+ KA171. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të dytë, viti akademik 2023-2024. Dokumentet që nevoijten për aplikim janë të renditura më poshtë: Formulari i aplikimit Erasmus+ https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-1-Erasmus_Staff_Application_Form-INCOMING-2.docx CV (Europass) Vërtetim pune nga Universiteti dhe aprovim për...
Read More