Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për mobilitet për mësimdhënie/trajnim në Akademinë e Shkencave të Zbatuara, Beograd, Serbi

Akademia e Shkencave të zbatuara, Beograd, Serbi shpall thirrjen për aplikime për mobilitete mësimdhënie/trajnimi në kuadër të programit Erasmus+ KA171.

Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të dytë, viti akademik 2023-2024.

Dokumentet që nevoijten për aplikim janë të renditura më poshtë:

  1. Formulari i aplikimit Erasmus+ https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-1-Erasmus_Staff_Application_Form-INCOMING-2.docx
  2. CV (Europass)
  3. Vërtetim pune nga Universiteti dhe aprovim për pjesëmarrje në mobilitet
  4. Ftesë për kandidatin nga Universiteti pritës
  5. Marrëveshja e mobilitetit https://assb.edu.rs/ëp-content/uploads/2024/03/LINK-3-Mobility-agreement-for-teaching-2024-KA171.docx  & https://assb.edu.rs/ëp-content/uploads/2024/03/LINK-4-Mobility-agreement-for-training-2024-KA171.docx
  6. Certifikatë e gjuhës angleze
  7. Deklaratë https://assb.edu.rs/ëp-content/uploads/2024/03/LINK-5-ASSB-Notice-and-consent-collection-consent-of-processing-personal-data.docx
  8. Pasaportë

Afati i aplikimit: 05.04.2024

Për informacione të mëtejshme, lutemi të drejtoheni pranë Zyrës së Projekteve dhe Kërkimit Shkencor, Kati II, Godina Rektorat ose ju mund të kontaktoni edhe nëpërmjet email-it: easabella@unkorce.edu.al

Leave a Reply