Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
1 Dhjetor, 2023

Day

Në datën 1 dhjetor 2023, në kuadër të projektit U2SID, në të cilin Universiteti ynë është partner u organizua një takim me fokus grupin e studentëve që përfaqësojnë fakultete të ndryshme të Universitetetit “Fan S. Noli” nga programe studimi të nivelit “Bachelor” dhe “Master”. Qëllimi i këtij takimi ishte të diskutohej në lidhje me përvojat,...
Read More
Në datën 1 dhjetor 2023, pedagogët Marian Craciun dhe Florentina Nitu nga Universiteti i Bukureshtit, Rumani vizituan Universitetin “Fan S. Noli”. Ata u pritën në takim nga rektori, prof. dr. Dhimitri Bello dhe zëvendësrektori për shkencën dhe projektet, prof. as. dr. Benita Stavre. Në qendër të takimit ishte bashkëpunimi dhe, konkretisht u fol për marrëveshje...
Read More
Në datën 1 dhjetor 2023, në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit “Fan S. Noli”, në kuadër të “16 ditëve aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave” u organizua tryeza e rrumbullakët me temë: “Faktorët minimizues të agresivitetit dhe dhunës tek adoleshentët: modelet e vlefshme dhe nevoja për kulturën e dialogut” një...
Read More
Në datën 1 dhjetor 2023 në kuadër të projektit U2SID, në të cilin Universiteti ynë është partner u organizua një takim me fokus grupin e pedagogëve që përfaqësonin të katër fakultetet e Universitetit “Fan S. Noli”. Qëllimi i takimit ishte të diskutohej në lidhje me përvojat e pedagogëve, nevojat por edhe sfidat e hasura gjatë...
Read More