Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Brikela Qelemeni

By

Në datën 7 qershor 2024 departamenti “Marketing-Turizëm” zhvilloi tryezën e rrumbullakët me temë: “Impakti i Dixhitalizimit në Zhvillimin e Qëndrueshëm të Rajonit të Korçës”. Të pranishëm në këtë tryezë janë pedagogë, studentë, përfaqësues të bizneseve që kanë lidhje me turizmin dhe marketingun digjital, si dhe kryetari i Këshillit të Qarut, Korçë z. Erjon Nexhipi. Takimin...
Read More
Në datën 6 qershor 2024 departamenti i Historisë dhe Gjeografisë organizoi një veprimtari në të cilën u paraqit libri i autorit Gjet Ndoj “Qeverisja e Shqipërisë”- Gjatë Luftës II Botërore (1939-1944). Në takimin, ku ishin të pranishëm pedagogë, studentë dhe studiues u theksua se libri bën fjalë për periudhën e Luftës II Botërore, por që...
Read More
Në datën 5 qershor 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” në takim me studentët e parë, të cilët u pajisën me Kartën e Studentit ishin të pranishëm edhe kryetari i Bashkisë Korçë, z. Sotiraq Filo, drejtues të Universitetit dhe Këshilli Studentor. Në fjalë e saj, prof. as. dr. Benita Stavre, zëvendësrektor për shkencën dhe projektet...
Read More
Në datën 5 qershor 2024 pedagogë të departamentit të Historisë dhe Gjeografisë pritën në një takim në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit “Fan S. Noli” pedagogë dhe një grup studentësh të programit të studimit Gjeografi të Universitetit të Prishtinës. Miqtë nga Kosova treguan interes për veprimtarinë që zhvillon në përgjithësi Universiteti “Fan S. Noli”...
Read More
Në datën 5 qershor 2024 studentë të programit të studimit “Menaxhim në turizëm dhe mikpritje” dhe pedagogë të departamentit “Marketing-Turizëm” zhvilluan veprimtarinë me temë “Shigjetimi i shtegut turistik”. Qëllimi ishte të shigjetonin nëpërmjet shenjave orientuese një shteg prej 4 km nga fshati Voskopojë drejt kishës së Shën Kostandinit dhe Shën Elenës me qëllim lehtësimin e...
Read More
Në datat 4-5 qershor 2024 Universiteti i Sarajevës Lindore mikpriti takimin e dytë të projektit HAWKING (Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations) në bashkëpunim me partnerët, përfshirë Universitetin “Fan S. Noli”. Qëllimi i këtij takimi ishte për të vlerësuar progresin dhe për të hartuar strategji për të ardhmen. Gjatë dy...
Read More
Në datën 27 maj 2024 u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Këshillit Studentor të Universitetit “Fan S. Noli” dhe Këshillit Studentor të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Kjo marrëveshje u arrit nisur nga dёshira pёr tё vendosur lidhje institucionale bashkёpunimi nё interes tё tё dyja palёve me qёllim përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të studentëve në...
Read More
Në datat 30-31maj 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua Konferenca II Ndërkombëtare me temë: “Multilingualism, Innovation and Digitalization in the Light of European Education Policies” (Shumëgjuhësia, inovacioni dhe dixhitalizimi në kuadër të politikave evropiane të arsimit). Të ftuar ishin kërkues, pedagogë, mësues, studentë nga treva të ndryshme shqiptare dhe të huaja. Zëvendësrektori për...
Read More
Në datën 29 maj 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua takimi i parë në kuadër të çeljes së projektit “Mirëqenia emocionale dhe sociale e fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve në Shqipëri dhe Kosovë”. Ky takim shënoi fillimin e një bashkëpunimi mes departamentit të Shkencave Sociale të Universitetit “Fan S. Noli” dhe departamentit të...
Read More
Në datën 29 maj 2024 departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë organizoi leksionin e hapur me temë: “Interpretimi sociolinguistik për përdorimin e formave të pashtjelluara në ndërtimet sintaksore të gjuhës shqipe” i mbajtur nga prof. as. dr. Elona Çeçe. Studentët dhe stafi i pranishëm në këtë leksion u njohën me mënyrën se si funksionojnë në...
Read More
1 2 3 67