Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
10 Nëntor, 2020

Day

Gjatë muajit nëntor 2020, studentë të departamentit të infermierisë pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane organizuan veprimtarinë “Injekto dijen” me të rinj të rajonit të Korçës. Qëllimi i saj ishte njohja e tyre me probleme të ndryshme të shëndetit dhe të mirëqenies në përgjithësi. Këtë vit studentët e këtij departamenti u bënë pjesë...
Read More