Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
9 Qershor, 2020

Day

Në datën 9 qershor 2020, në mjediset e Qendrës së Karrierës dhe Alumnit të Universitetit “Fan S. Noli”, studentët e Këshillit Studentor dhe përfaqësuesit e studentëve në Senatin Akademik zhvilluan një takim, ku diskutuan për draftin e rregullores së re të KS të hartuar nga Këshilli Studentor me ndihmën e QKA dhe Sektorit Juridik të...
Read More