Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Bursat e ofruara nga Progarmi UNIL për ciklin e dytë të studimeve Master, në Zvicër 2018

Afati i aplikimit: 1 Nëntor 2017
Hapur për: studentët e huaj
Përfitimet: 1500 Franga zviceriane në muaj

Përshkrimi

Bursat UNIL për programin Master janë bursa të ofruara për studentët që kanë siguruar reazultate të larta gjatë viteve të studimit dhe janë të diplomuar nga një universitet i huaj.

Programi i bursave UNIL ofron rreth 10 bursa në vit.

Kriteret

  • Studentët duhet të jenë të pajisur me një Diplomë Bachelor përpara fillimit të programit Master në UNIL;
  • Studentët duhet të kenë rezultatet akademike të shkëlqyera;
  • Studentët duhet të jenë të pajisur më një certifikatë të nivelit B2 të gjuhës frënge ose angleze, në varësi të gjuhës së mësimdhënies që ata kanë përzgjedhur’
  • Stydentët nuk duhet të kenë aplikuar më parë në programin e bursave UNIl;
  • Studentët duhet të kenë paguar tarifën administrative prej 200.00 franga zviceriane
  • Tërheqja nga programi do të çojë në pezullimin e bursës.

Përfitimet

  • Bursa jepet për periudhën minimale të programit të studimit të zgjedhur nga studenti;
  • Bursa llogaritet franga zviceriane 1,600 në muaj, nga data 15 Shtator deri në 15 Korrik ose 10 muaj në vit) për kohëzgjatjen e plotë të programit Master (1 vit ose 1 vit e gjysëm në varësi të programit Master të zgjedhur),  

 

Si të aplikoni?

Kandidatët duhet të dërgojnë aplikimin e përfunduar nëpërmjet postës në adresën e mëposhtme:

Université de Lausanne;
Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)
Bâtiment Unicentre
CH – 1015 Lausanne
Sëitzerland

Formulari i aplikimt duhet të potësohet në kompjuter dhe të nënshkruhet nga kandidati.

Aplikimi për bursat në programin Master shërben gjithashtu si aplikim për rregjistrim në programin UNIL.

Për më tepër informacione, vizitoni faqen zyrtare të internetit: 

 https://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/futures-etudiantes/bourses-master-de-lunil.html

Leave a Reply