Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Analiza e riskut për bizneset e vogla, qarku Korçë dhe roli i dixhitalizimit në fuqizimin e tyre gjatë dhe pas periudhës së pandemisë COVID-19

Departamenti i Financë Kontabilitetit

Drejtues i projektit: Dr. Jorida Koçibelli

Institucionet partnere: Drejtoria Rajonale Tatimore, Korçë,Korca Innovation and Technology Hub,Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm të Shqipërisë

Kohëzgjatja: 6 muaj

Viti 2023

Qëllimi i projektit:

Ky projekt pritet të realizojë një studim të mirëfilltë shkencor me përfshirjen e një numri të konsiderueshëm biznesesh të vogla të qarkut të Korçës, sipas të gjitha rregullave të hulumtimeve shekncore si dhe duke repektuar anonomitetin dhe etikën e hulutimit. Studimi do të nxjerrë në pah problematikat që këto biznese kanë hasur përgjatë pandemisë së Covid-19 dhe pasojave të mëparshme.

VEPRIMTARI:

  1. http://172.16.0.23/informimi-mbi-gjendjen-aktuale-ekonomike-te-bizneseve-te-vogla-sfidat-me-te-cilat-perballen-dhe-aftesia-e-tyre-per-te-zgjidhur-keto-problematika-ishte-tema-e-tryezes-se-rrumbullaket/
  2. http://172.16.0.23/risqet-dhe-sfidat-ekonomike-te-bizneseve-te-vogla-si-dhe-nevoja-e-tyre-per-perfshirjen-ne-platforma-dixhitale-dhe-inovatore-leksion-i-hapur-me-studente-te-fakultetit-te-ekonomise/
  3. http://172.16.0.23/roli-i-dixhitalizimit-ne-biznesin-e-vogel-ishte-tema-e-nje-seminari-informues-i-organizuar-ne-fakultetin-e-ekonomise-ne-kuader-te-projektit-analiza-e-riskut-ekonomik-per-b/
  4. http://172.16.0.23/veprimtarite-ne-kuader-te-projektit-analiza-e-riskut-ekonomik-per-bizneset-e-vogla-qarku-korce-dhe-roli-i-digjitalizimit-ne-fuqizimin-e-tyre-ekonomik-gjate-dhe-pas-periudhes-se-pandemise-cov/

Leave a Reply