Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Analiza e riskut për bizneset e vogla, qarku Korçë dhe roli i dixhitalizimit në fuqizimin e tyre gjatë dhe pas periudhës së pandemisë COVID-19

Departamenti i Financë Kontabilitetit

Drejtues i projektit: Dr. Jorida Koçibelli

Institucionet partnere: Drejtoria Rajonale Tatimore, Korçë,Korca Innovation and Technology Hub,Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm të Shqipërisë

Kohëzgjatja: 6 muaj

Viti 2023

Qëllimi i projektit:

Ky projekt pritet të realizojë një studim të mirëfilltë shkencor me përfshirjen e një numri të konsiderueshëm biznesesh të vogla të qarkut të Korçës, sipas të gjitha rregullave të hulumtimeve shekncore si dhe duke repektuar anonomitetin dhe etikën e hulutimit. Studimi do të nxjerrë në pah problematikat që këto biznese kanë hasur përgjatë pandemisë së Covid-19 dhe pasojave të mëparshme.

http://172.16.0.23/informimi-mbi-gjendjen-aktuale-ekonomike-te-bizneseve-te-vogla-sfidat-me-te-cilat-perballen-dhe-aftesia-e-tyre-per-te-zgjidhur-keto-problematika-ishte-tema-e-tryezes-se-rrumbullaket/

Leave a Reply