Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Evidentimi i gjendjes së përdorimit të farërave dhe fidanëve që janë në përputhje me kërkesat e standarteve shtetërore për kultivimin e bimëve në rajonin e Korçës dhe rrugët për përmirësimin e saj”

Departamenti i Agronomisë

Drejtues i projektit: Dr. Adrian Maho

Institucionet partnere: QTTB Korçë, AREBK Korçë, AKU Korçë

Kohëzgjatja: 6 muaj

Viti 2023

Qëllimi i projektit:

Qëllimi i projektit është evidentimi mbi bazën e parametrave shkencore të gjëndjes aktuale të strukturës së kulturave në Qarkun e Korçës, të strukturës së kultivarëve për çdo specie, sasitë e farës që përdoren për kultivim që janë në përputhje me kërkesat e standarteve shtetërore për kultivimin e bimëve (sasitë e farave hibride, elite, riprodhimi i I ose i II që përdoren për kultivim) dhe dhënie ekpertize lidhur me përmirësimin e gjëndjes akutale për sigurimin e cilësisë së materialit mbjellës dhe shumëzues bimor për mbështetjen e prodhimit bujqësor mbrojtjen e  mjedisit dhe konusmatorit.

Aktivitete

http://172.16.0.23/perdorimi-i-farave-dhe-fidaneve-ne-perputhje-me-kerkesat-e-standardeve-shteterore-per-kultivimin-e-bimeve-ne-rajonin-e-korces-eshte-projekti-i-fituar-nga-departamenti-i-agronomise-f/

Leave a Reply