Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“PËRDORIMI I FARAVE DHE FIDANËVE NË PËRPUTHJE ME KËRKESAT E STANDARDEVE SHTETËRORE PËR KULTIVIMIN E BIMËVE NË RAJONIN E KORÇËS” ËSHTË PROJEKTI I FITUAR NGA DEPARTAMENTI I AGRONOMISË, FAKULTETI I BUJQËSISË, I CILI U PARAQIT NË NJË TAKIM ME STAFIN AKADEMIK, PËRFAQËSUES TË INSTITUCIONEVE DHE BIZNESEVE BUJQËSORE NË RAJONIN TONË

Në datën 6 dhjetor 2023 në mjediset e Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua një taim në të cilin një grup pedagogësh të departamentit të Agronomisë paraqitën projektin “Përdorimi i farave dhe fidanëve në përputhje me kërkesat e standardeve shtetërore për kultivimin e bimëve në rajonin e Korçës” të fituar nga ky Departament I financuar nga Universiteti “Fan S. Noli” viti 2023, “Projekte për Kërkimin Fondamental dhe Ekselencë”.

Në takim ishin të pranishëm përfaqësues të stafit akademik të këtij fakulteti, të institucioneve dhe bizneseve bujqësore në rajonin tone.

Prof. as. dr. Adrian Maho bëri të ditura disa të dhëna lidhur me projektin, legjislacionin për prodhimin dhe tregtimin e farërave dhe fidanëve, veprimtari që u realizuan në lidhje me kërkimin shkencor, si dhe rezultatet e projektit të lidhura me objektivat dhe veprimtaritë.  

Leave a Reply