Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për aplikim në Shkollën Dimërore

 Jan Kochanowski University of Kielce, Poloni

ASECU Youth Winter School, organizuar nga ASECU and ASECU Youth, Jan Kochanowski University of Kielce, Copernicus Academy dhe Special Economic Zone”STARACHOWICE”.SA shpall thirrjen e dytë për aplikime.

ASECU Youth Winter School do të zhvillohet përgjatë datave 21-26 mars 2024.

Tema: E ardhmja e Bashkëpunimit Ndërkombëtar në tre dete –Balltik, Deti i Zi, Mesdheu

Programi do të fokusohet në katër fushat tematike të renditura më poshtë:

1. Historia dhe perspektiva e bashkëpunimit ndërkombëtar në rajon.

2. Qëndrueshmëria socio-ekonomike dhe mjedisore në rajon.

3. Roli i palëve të interesuara të heliksit të katërfishtë në rajon (qeverisja publike, industria,

akademia dhe agjencitë civile).

4. Rrethanat bashkëkohore globale gjeo-politike dhe gjeo-ekonomike dhe rajoni.

Pjesëmarrësit do të pajisen me Certifikatë Pjesëmarrjeje.

  1. Akomodimi

Shkolla e Dytë Dimërore Rinore ASECU do të mbahet në Kielce, Poloni, në Hotel Binkowski.

Akomodimi dhe ushqimi do të ofrohen falas për pjesëmarrësit, të mbuluara plotësisht nga

Organizatorët.

  • Dorëzimi i aplikimit dhe procedurat përkatëse

Studentët duhet të plotësojnë formularin e aplikimit online nw linkun e dhwnw mw poshtw:

mhttps://forms.gle/uVnRtBQ5Ti1ZmUWa7

Studentët duhet të ngarkojnë CV dhe një letër motivimi.*

AFATI I APLIKIMIT:

     15 shkurt 2024

Leave a Reply