Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

REKTORI I UNIKO PRITI NË TAKIM EKIPIN E VOLEJBOLLIT PËR VAJZA- FITUES I KAMPIONATIT KOMBËTAR TË SPORTEVE UNIVERSITARE- 2020-2021

Latest Past Veprimtari

REKTORI I UNIKO PRITI NË TAKIM EKIPIN E VOLEJBOLLIT PËR VAJZA- FITUES I KAMPIONATIT KOMBËTAR TË SPORTEVE UNIVERSITARE- 2020-2021

Në datën 25 tetor 2021, rektori i UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello e drejtues të tjerë të Universitetit dhe të Fakultetit të Edukimit e Filologjisë pritën në takim ekipin e volejbollit të vajzave, i cili u shpall fitues i Kampionatit Kombëtar të Sporteve Universitare 2020-2021 në disiplinën e volejbollit për femra. Rektori i përgëzoi studentet […]

“KËRKIMI SHKENCOR, APLIKIMI DHE METODAT NË EDUKIM”–KONFERENCA II NDËRKOMBËTARE E ZHVILLUAR NGA UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, KORÇË NË BASHKËPUNIM ME UNIVERSITETIN E TIRANËS, UNIVERSITETIN E JANINËS, GREQI UNIVERSITETIN ST. KLIMENT OHRIDSKI TË BITOLËS, MAQEDONI E VERIUT DHE UNIVERSITETIN PËR BIZNES DHE TEKONOLOGJI, KOSOVË

Në datat 11-12 shtator 2021, në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane të Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua Konferenca II Ndërkombëtare “Kërkimi shkencor, aplikimi dhe metodat në edukim”. Në seancën plenare, e cila u drejtua nga zëvendësdekani, phd. Jordan Jorgji dhe pedagogia dr. Lorena Margo, përshëndeti rektori i UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello. […]

NË KUADËR TË DITËVE ERASMUS+ U ZHVILLUA NË DEPARTAMENTIN E GJUHËVE TË HUAJA NJË TAKIM NË TË CILIN U PREZANTUA PROJEKTI VALEU-X, KU BËN PJESË EDHE UNIKO

Në datën 14 tetor 2021, në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua një takim me stafin e departamentit të Gjuhëve të Huaja, qëllimi i të cilit ishte prezantimi i draft-strukturave të VCL-së në këtë Departament me qëllim mbledhjen e sugjerimeve në lidhje me përmirësime të mundshme në syllabuset e tyre. Zëvendësrektorja për […]