Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

ORARI MËSIMOR, SEMESTRI I DYTË, VITI AKADEMIK 2023-2024

Përditesuar: 29/01/2024

KARTELA INFORMUESE E SALLAVE TË ORARIT MËSIMOR

INDEKSI I SALLËSSHPJEGIMI I VENDNDODHJES SË SALLËS
FEFakulteti i Ekonomisë
FBFakulteti Bujqësor
ShkFakulteti i Shkencave (godia A, qendrore)
InfGodina e Infermierisë (godina B), Fakulteti i Shkencave
Bibl (Ek)Biblioteka e Fakultetit Ekonomik
Bibl. Rek.Biblioteka e Rektoratit
Kl. HibrideKlasa hibride në Fakulteti i Bujqësisë
Mek. 1Klasa me nr. 1 në shkolla e Mesme Profesionale (ngjitur me godinën e Rektoratit)
Mek. 2Klasa me nr. 2 në shkolla e Mesme Profesionale (ngjitur me godinën e Rektoratit)

FAKULTETI I BUJQËSISË

(BA) Agroushqim

(BA) Inxhinieri Agronomike

(BA) Menaxhim Agrobiznesi

(PP) Menaxhim Biznesi Bujqësor

(PP) Menaxhim Veterinar

(PP) Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve

FAKULTETI EKONOMIK

(BA) Administrim Biznesi në Marketing

(BA) Ekonomiks

(BA) Financë-Kontabilitet

(BA) Informatikë Biznesi

(BA) Menaxhim

(BA) Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje

(PP) Asistent Menaxher

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE I FILOLOGJISË

(BA) Edukim Fizik dhe Sporte

(BA) Gjuhë Angleze

(BA) Gjuhë-Letërsi

(BA) Gjuhë-Letërsi shqipe dhe gjuhë pakicash (Viti 1)

(BA) Histori-Gjeografi

(BA) Mësuesi për Arsimin Fillor

(BA) Mësuesi për Arsimin Parashkollor

(PP) Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme

(PP) Mbështetës Zyre për Komunikimin, Bibliotekë dhe Arkivë

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE I SHKENCAVE HUMANE

(BA) Administrim Politika Sociale

(BA) Filozofi-Sociologji

(BA) Biologji-Kimi

(BA) Matematikë-Fizikë

(BA) Matematikë-Informatikë

(BA) Teknologji Informacioni

(PP) Shërbim Social