Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“Mirëqenia emocionale dhe sociale e fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjëve në Shqipëri-Kosovë”

AKKSHI- Projekte të përbashkëta kërkimore tekniko-shkencore bilaterale Shqipëri-Kosovë për vitet 2024-2026

Drejtues i projektit: Dr. Elona Kodhel

Departamenti i Shkencave Sociale, Fakulteti i SHkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

Institucioni partner: Fakulteti Filozofik, Universiteti “Hasan Prishtina”, Prishtinë

Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Përshkrimi i projektit:Qëllimi i këtij projekti është të studiojë dhe eksplorojë mënyrën e konceptualizimit të konceptit të lumturisë në Kosovë dhe Shqipëri dhe për të analizuar sesi ky lloj konceptualizimi i kontriboun mirëqënies pskologjike dhe shëndetit mendor.

AKTIVITETE:

http://unkorce.edu.al/u-zhvillua-ne-universitetin-fan-s-noli-takimi-i-pare-ne-kuader-te-projektit-mireqenia-emocionale-dhe-sociale-e-femijeve-adoleshenteve-dhe-te-rinjve-ne-shqiperi-dhe-koso/

Leave a Reply