Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“KRIJIMI DHE PËRDORIMI I ENIGMAVE NË MËSIMIN E GJUHËS”-TRAJNIM NË KUADËR TË PROJEKTIT DIGICOMP ME LIGJËRUESE DR. LINDITA KAÇANI

Në datën 24 mars 2023 në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua trajnimi me temë: “Krijimi dhe përdorimi i enigmave në mësimin e gjuhës” me të ftuar mësues të arsimit parauniversitar në Korçë.

Ligjëruese ishte pedagogia e departamentit të Gjuhëve të Huaja, dr. Lindita Kaçani, e cila u ndal në disa nga mënyrat e përdorimit të enigmave në procesin mësimor dhe kryesisht në mësimin e gjuhës së huaj.   

Trajnimi u zhvillua në kuadër të projektit DIGICOMP të financuar nga Agjencia e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI).

Leave a Reply