Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“KONTAKT”- ISHTE TEMA E TAKIMIT T ËRADHËS ORGANIZAUR NGA DEPARTAMENTI I EDUKIMIT NË KUADËR TË SOCIAL CONSCIOUSNESS

Në datën 23 dhjetor 2022 studentët e programeve të studimit “Mësuesi në Arsim Fillor” dhe “Mësuesi në Arsim Parashkollor” zhvilluan takimin e radhës në kuadër të takimeve Social Consciousness me temë “Kontakt”.

Në këtë takim morën pjesë edhe pedagogë të departamentit të Edukimit dhe veprimtaria u organizua në bashkëpunim me Qendrën Komunitare për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara dhe me Shkollën Speciale, Korçë.

Objektivi kryesor i saj lidhet me reflektimet dhe perceptimet e studentëve si pjesë e formimit të tyre në Arsimin Gjithëpërfshirës.

Leave a Reply