Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Kërkimi shkencor në letërsi

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë

Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi

Kohëzgjatja: 6 muaj

Viti 2023

Qëllimi i projektit:

Përmes këtij projekti bërthama e talenteve krijuese me studentë të Universitetit “Fan S. Noli” do të pasurohet me qasjet hulututuese shkencore të tyre, dhe ky profil i kërkimit shkencor do të zgjerohet, do të mediatiozohet dhe do shërbejë si urë lidhëse mes universitetit dhe kritikës letrare e hulutmit shkencor në vend. Projekti synon të formësojë njohuritë shkencore, teknike dhe letrare mes studentëve duke i përfshirë në mënyrë aktive në rijkirijimin e mjeteve të reja për përdorimin, shfrytëzimin, analizën dhe krahasimin e hapësirës letrare.

Leave a Reply