Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

GRUPI I EKSPERTËVE TË “RESEARCH EXPERTISE” NGA DIASPORA AKADEMIKE, READ VIZITUAN UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” NË KUADËR TË PROJEKTIT TË KËRKUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT, FINANCUAR DHE ZHVILLUAR NGA AADF PËR VLERËSIMIN DHE ZHVILLIMIN E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Nga data 14-16 nëntor 2023, Universitetin “Fan S. Noli” e vizitoi grupi i ekspertëve të “Research Expertise” nga Diaspora Akademike, READ: phd. Dritan Agalliu nga Universiteti Columbia; prof. as. dr. Mirjeta Beqiri nga Universiteti Gonzaga dhe ekspertja e statistikave phd. Lantona Sado.

Të shoqëruar nga përfaqësuesit e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, AADF, znj. Jonida Lamaj, administratore e programit për Arsimin dhe Lidershipin, si dhe z. Enrik Keco, koordinator i programit READ ekspertët vijnë në kuadër të projektit të kërkuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, financuar dhe zhvilluar nga AADF për vlerësimin dhe zhvillimin e Universitetit “Fan S. Noli” lidhur me përmirësimin e ofertës akademike, cilësisë së kërkimit shkencor, infrastrukturës etj., në përputhje me ndryshimet e ekosistemeve (shoqëria, ekonomia, tregu) në rajonin e Korçës.

Ekspertët u pritën fillimisht në takim nga drejtues të Univeristetit, më pas zhvilluan takime me drejtues të fakulteteve, të pushteti lokal, me Bordin e Administrimit, me Bordin Këshillimor, me përfaqësues të biznesit, me kërkues shkencorë e studentë të Universitetit etj.  

Sipas ekspertëve kjo është faza e parë dhe takimet u përqëndruan në njohjen me ofertën akademike të Universitetit “Fan S. Noli”, me kapacitetet akademike, infrastrukturore, të kërkimit shkencor etj.

Leave a Reply