Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Projekte te financuara nga UNIKO

Category

Departamenti i Edukimit Drejtues i projektit: Prof.as.dr.Irena Nikaj Viti 2018
Read More
Departamenti Marketing-Turizëm Drejtues i projektit: Prof. as. Dr. Esmeralda Shkira Viti 2018
Read More
1 2