Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Procedura për aplikim, miratim dhe zbatim të projekte të financuara nga të ardhurat e insitucionit dhe nga buxheti i shtetit

Leave a Reply