TARIFAT E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË UNIVERSITETIT "FAN S. NOLI" PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019
 
Tarifat vjetore të shkollimit për çdo program studimi të ciklit të parë (BACHELOR)
  Tarifa vjetore për program të parë Tarifa vjetore për program të  dytë
Gjuhë-Letërsi 20,000 111,812
Gjuhë dhe kulturë frënge 15,000 135,730
Gjuhë Angleze 20,000 111,812
Mësuesi për Arsimin Fillor 20,000 111,812
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20,000 111,812
Histori-Gjeografi 20,000 111,812
Filozogi-Sociologji 20,000 111,812
Matematikë-Fizikë 20,000 111,812
Matematikë-Informatikë 20,000 111,812
Biologji-Kimi 20,000 111,812
Teknologji-Informacioni 20,000 111,812
Infermeri e Përgjithshme 20,000 233,916
Mami (Infermier) 20,000 233,916
Administrim dhe Politika Sociale 20,000 233,916
Financë - Kontabilitet 20,000 86,374
Menaxhim 20,000 86,374
Administrim Biznesi në Marketing 20,000 86,374
Administrim Biznesi në Turizëm 20,000 86,374
 Agroushqim 20,000 86,374
Menaxhim Agrobiznesi 20,000 86,374
Inxhinieri Agronomike 20,000 86,374
Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 15,000 86,374
Biznes dhe Tregti 20, 000 86,374
Informatikë Biznesi 20, 000 86,374
Ekonomiks 20, 000 86,374
Tarifat vjetore të shkollimit për programet e studimit të karaterit profesional 2-vjeçar  pas arsimit të mesëm
Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme 20,000 ...
Menaxhim Biznesi Bujqësor 20,000 ...
Teknika e prodhimit të farave dhe fidanëve 20,000 ...
Menaxhim veterinar 20,000 ...
Shërbim Social  20,000 ...
Mbështetës zyre për komunikim, bibliotekë dhe arkiv 20,000 ...
Asistent Menaxher 20,000 ...
Tarifat vjetore të shkollimit për programet e ciklit të dytë "MASTER PROFESIONAL"
  Tarifa për kredit për program të parë Tarifa për kredit për program të  dytë
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në “Gjuhë-Letërsi” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në “Gjuhë Angleze” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në Histori-Gjeografi” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin Fillor” 1,000 1,200
“Mësimdhënie për mësuesit e shkollave profesionale” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Filozofi dhe Shkenca Sociale” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Matematikë dhe Informatikë-Fizikë” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Biologji-Kimi” 1,000 1,200
“Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit” 1,000 1,200
Infermieristikë 1,000 1,200
Financë - Kontabilitet 1,000 1,200
Marketing 1,000 1,200
Turizëm 1,000 1,200
Administrim Biznesi 1,000 1,200
Zhvillim i integruar rural 1,000 1,200
Administrim Publik 1,000 1,200
Bankë dhe Sigurime 1,000 1,200
Inxhineri Agrare Profil Hortikulturë 1,000 1,200
Cilësia dhe Siguria Ushqimore 1,000 1,200
Guidë Turistike 1,000 1,200
Tarifat vjetore të shkollimit për programet e ciklit të dytë "MASTER I SHKENCAVE"
Filozofi-Sociale 1,250 1,500
Financë 1,250 1,500
Administrim biznesi në Turizëm dhe Mikpritje 1,250 1,500
Mjekësi e Bimëve 1,250 1,500
Kulturë, Media dhe Editim 1,250 1,500
     
     
* Shënim: Studentët përsëritës në programet e ciklit të dytë  do të paguajnë të njëjtën tarifë për kredit, njësoj si studentët e rregullt.
* Programet e studimi me ngjyrë të verdhë janë aplikime të reja të dërguar pranë MASR për miratim

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com