Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

BULETINI SHKENCOR


Kryetar: Prof. dr. Dhimitri Bello
Anëtarë: Prof. dr. Gjergji Pendavinji
Prof. dr. Ali Jashari
Prof. dr. Robert Damo
Prof. dr. Irena Nikaj
Prof. dr. Lorenc Ekonomi
Prof. as. dr. Ledina Alolli
Prof. as. dr. Sonela Stillo
Prof. as. dr. Jonela Spaho
Prof. as. dr. Gjergji Mero
Prof. Ionel Roventa, Universiteti i Craiovës, Rumani
Assoc. Prof. Mihaela Alexandrina Popescu, Universiteti i Craiovës, Rumani
Prof. Elena Griva, University of Western Macedonia
Ass. Prof. Anastasia Yannakopoulou, University of Western Macedonia
Assoc. Prof. Gergana Padareva – Faculty of philology, “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Assoc. Prof. Bilyana Todorova – Faculty of philology, “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Assoc. Prof. Nikolay Atanasov– Technical faculty, “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Assoc. Prof. Daniela Tomova – Faculty of pedagogy, “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Assoc. Prof. Bilyana Yordanova – Faculty of philosophy, “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Assoc. Prof. Emil Gachev – Faculty of Mathematics and Natural Sciences, “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Prof. dr. Vaska Stancheva-Popkostadinova – Faculty of Public health, health care and sport, “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Assoc. prof. Miglena Simonska-Tsatsova – Faculty of Public health, health care and sport, “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Prof. Georgios Floudas, Dean of the Sciences School, University of Ioannina
Prof. Evangelia Karagianni- Karagiannopoulou, Dean of Social Sciences School, University of Ioannina
Prof. Katerina Plakitsi, Head of the Department of Early Childhood Education of the University of Ioannina.
Sekretar: Dr. Benita Stavre

Copyright © Universiteti "Fan S. Noli", Korçë, 2020
Politikat e privatësisë | Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave personale