Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Bashkëpunimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Znj. Monika Thimo – Specialiste
email: mthimo@unkorce.edu.al

Znj. Eftiona Bylykbashi – Specialiste