Jump to Navigation

KURS FORMIMI GRATIS ON-LINE MBI KONVERTIMIN E BIOMASES SE PYJEVE DHE E MBETJEVE TE AGRIKULTURAVE NE BIOKARBURANT

Projekti “ELISAA”, i financuar nga Programi Europian EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) -“Tempus”, ka si objektiv kryesor formimin e aftësive dhe të njohjes së profesioneve të reja, si rezultat i zhvillimit Agro-Industrial në Shqipërli, nëpërmjet një Kursi (Gratis): Specializimi (online), i përqëndruar në mundësitë e reja të konvertimit të biomasës pyjore dhe të mbetjeve bujqësore në biokarburant

Undefined

SIMPOZIUM SHKENCOR

“NDIHMESAT E PEDAGOGËVE DOKTORANTË NË FUSHËN E EDUKIMIT DHE TË FILOLOGJISË”

Simpoziumi u zhvillua më 19 shtator 2014, ora 1700, në sallën e Amfiteatrit, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë.

Undefined

EDUCATION ACROSS BORDERS 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE

 

EDUCATION ACROSS BORDERS

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE

Undefined

SPEECH OF THE RECTOR OF “FAN S. NOLI” UNIVERSITY, PROF. AS. DR GJERGJI MERO

Welcome to "Fan S. Noli" University, the highest educational institution in the region of Korça which bears the name of one of the most distinguished authorities of our national history and culture, Fan Stilian Noli. Our University has inherited the best experience and achievements of the Albanian national education.

English

THE HISTORY OF FAN S. NOLI UNIVERSITY

The University of Korça was created on 7 January 1992, on the basis of the High Agricultural Institute of Korça (1971-1992). It was composed of three faculties: Agriculture, Education, and Economics. In 1994 it was given the name “Fan S. Noli” and in the same year The School of Nursing, was opened.

English
Subscribe to UNIVERSITETI " FAN S. NOLI " RSS


MASTER PROFESIONAL

Zhvillim i Integruar Rural

DOKTORATURË

Hortikulturë të Qëndrueshme

 

 

 

 

 

FAKULTETI I EDUKIMIT & FILOLOGJISË

STUDIME BACHELOR

Gjuhë-Letërsi

Gjuhë Angleze

Gjuhë-Letërsi Shqipe & Frënge

Histori-Gjeografi

Cikël i ulët dhe Anglisht - Filiali Pogradec

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Mësuesi e Arsimit Fillor Klasa I-VI

Mësuesi e Arsimit Fillor Klasa I-VI - Filiali Pogradec

MASTER PROFESIONAL

Mësuesi në Gjuhë Angleze me profil minor Arte

Mësuesi në Gjuhë-Letërsi me profil minor Arte

Mësuesi në Histori Gjeografi

Mësimdhënie për Mësuesit e Shkollave Profesionale

Mësuesi për Ciklin e Ulët

MASTER I SHKENCAVE

Mësuesi në Arsimin Fillor klasa I-VI

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE & HUMANE

STUDIME BACHELOR

Filozofi Sociologji

Matematikë - Fizikë

Matematike - Informatike

Biologji - Kimi

Teknologji Informacioni

Infermieri e përgjithshme

Mami (Infermier)

Administrim dhe Politika Sociale

 

MASTER PROFESIONAL

Mësuesi në shkenca sociale me profil minor edukim qytetar demokratik

Mësimdhënie per mësuesit e Biologji Kimisë

Teknologji Informacioni

Infermieristikë

MASTER I SHKENCAVE

Filozofi Sociale

 

 

 

Main menu 2

by Dr. Radut