HISTORIKU DHE OBJEKTIVAT E FAKULTETIT EKONOMIK

...

HISTORIKU DHE OBJEKTIVAT E FAKULTETIT TË BUJQËSISË

...

HISTORIKU I FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Fakulteti i Edukimit...

HISTORIKU I FAKULTETIT TE SHKENCAVE TE NATYRËS DHE SHKENCAVE HUMANE

...

Rektori

Prof. dr. ALI JASHARI

REKTOR I UNIVERSITETIT ‘FAN S. NOLI” TË KORÇËS

Më qëlloi mua që, në detyrën e Rektorit, të përcjell disa fjalë për faqen elektronike zyrtare (të ristrukturuar), që është një pasqyrë domethënëse e punës dhe veprimtarisë së Universitetit “Fan S. Noli” (Nderi i Kombit”), në 45-vjetorin e krijimit të tij.

Natyrisht, mosha dhe emri i një universiteti nuk maten thjesht me vitet, si puna e njeriut, as me vendin ku zhvillon veprimtarinë, as me madhësinë apo me numrin e studentëve, sepse ka tregues të tjerë dhe standarde të matshme, që lidhen me misionin e vyer që ka ky insititucion për edukimin e brezave të rinj në përmbi 25 fusha të veprimtarisë ekonomike dhe shoqërore që lëvron universiteti ynë.

 

Programi i Transparencës

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin “Fan S. Noli”, Korçë. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Subscribe to Front page feed

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. & Fax : +355 822 42230
                  +355 822 42580

e-mail: ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com

Zv. Rektore
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. & Fax : +355 822 42580

e-mail: mbello@unkorce.edu.al

 

Te gjitha kontaktet