Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Informimit dhe Promocionit

Përgjegjëse, Znj. Megi Pashko
Specialiste, Znj. Brikela Qelemeni
Specialist, Z. Klajdi Qafzezi
Specialiste, Znj. Katerina Çifligu