Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Projekteve dhe Kërkimit

Znj. Fotjola Stillo – Përgjegjëse

Znj. Elena Simaku – Specialiste

Znj. Erjona Petriti– Specialiste