Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
24 Prill, 2024

Day

Në kuadër të Programit Digjital të Evropës (2021-2027) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, si institucione bashkëdrejtuese të procesit të integrimit në fushën digjitale, kanë publikuar informacion mbi thirrjet e hapura për aplikim për vitin 2024, si më poshtë: https://akshi.gov.al/thirrje-te-hapura-ne-kuader-te-digital-europe-programme/  ose, https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/Broshura-Thirrjeve-EDIH-DEP_Maj-Qershor24.pdf; Në kuadër të thirrjeve të hapura DEP,...
Read More
Nga data 24-26 prill 2024, në kuadër të projektit Erasmus+ CBHE, SMART, në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua një workshop tre-ditor për të reflektuar një pjesë të progresit të bërë për të arritur qëllimet e këtij projekti. Tema e trajtuar gjatë ditës së parë të këtij workshop-i ishtë: “Strategjitë e qëndrueshme të biznesit në...
Read More