Në vitin akademik 2016-2017 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Bachelor" për programet e studimit:

  Teknologji Informacioni

  Matematikë Fizikë

  Matematikë Informatikë

  Infermier i përgjithshëm

  Mami

  Administrim dhe Politika Sociale

  Filozofi Sociologji

  Biologji Kimi

Në vitin akademik 2016-2017 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Master Profesional" për programet e studimit:

  Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Matematikë Fizikë me profil minor në Informatikë

  Teknologji Informacioni

  Mësuesi për Arsimin e Mesëm në "Shkenca Sociale"

  Mësimdhënie për Mësuesit e Biologji Kimisë

  Infermieristikë

  Administrim Publik

Në vitin akademik 2016-2017 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Master i Shkencave" për programin e studimit:

  Filozofi Sociale

 

     

    

     

     

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet