Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diplomë profesionale për programet profesionale 2-vjeçare të studimit:

  Shërbim Social

Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Bachelor" për programet e studimit:

  Teknologji Informacioni

  Matematikë Fizikë

  Matematikë Informatikë

  Infermier i përgjithshëm

  Mami

  Administrim dhe Politika Sociale

  Filozofi Sociologji

  Biologji Kimi

Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Master Profesional" për programet e studimit:

  Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit

 

 

Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Master i Shkencave" për programin e studimit:

 Master i Shkencave në Filozofi Sociale

 

     

     

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com