Në vitin akademik 2016-2017 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Bachelor" për programet e studimit:

  Teknologji Informacioni

  Matematikë Fizikë

  Matematikë Informatikë

  Infermier i përgjithshëm

  Mami

  Administrim dhe Politika Sociale

  Filozofi Sociologji

  Biologji Kimi

Në vitin akademik 2016-2017 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Master Profesional" për programet e studimit:

  Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Matematikë Fizikë me profil minor në Informatikë

  Teknologji Informacioni

  Mësuesi për Arsimin e Mesëm në "Shkenca Sociale"

  Mësimdhënie për Mësuesit e Biologji Kimisë

  Infermieristikë

  Administrim Publik

Në vitin akademik 2016-2017 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma "Master i Shkencave" për programin e studimit:

  Filozofi Sociale

 

     

    

     

     

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com